Bezpieczny Kredyt

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Bezpieczny Kredyt 2% to rządowa propozycja rozwiązania problemu wysokich stóp procentowych i zmniejszonej dostępności kredytów wśród Polaków. Start programu zaplanowano na 1 lipca 2023 roku. Na czym dokładnie polega Bezpieczny Kredyt 2%, kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach?

Nazwa „Bezpieczny Kredyt 2%” odnosi się do głównego elementu programu „Pierwsze Mieszkanie”. Ma on za zadanie ułatwiać Polakom zakup pierwszej własnej nieruchomości. Bezpieczny Kredyt 2% ma dawać możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach.

Jego głównym założeniem jest stałe oprocentowanie 2% obejmujące 120 pierwszych rat. Oznacza to, że przez pierwsze 10 lat kredytobiorca będzie spłacać kredyt oprocentowany 2% + marża banku (której maksymalna wartość będzie wyliczana według wzoru ustalonego ustawowo). Dodatkowo, jak przy każdym innym kredycie, bank będzie mógł naliczyć prowizję. Realne koszty kredytów 2% poznamy zatem dopiero wtedy, gdy pojawią się pierwsze oferty bankowe spełniające wymogi programu.

Natomiast resztę kosztów kredytu ma pokryć państwo. Dopłata będzie stanowić różnicę między średnim  oprocentowaniem kredytów o stałej stopie udzielanych przez banki a oprocentowaniem 2%.  Przykładowo, jeśli średnie oprocentowanie kredytów wyniesie 8%, 6% dopłaci państwo, a kredytobiorca zapłaci jedynie 2% + marża banku (przez pierwsze 10 lat). Brak zmiany warunków spłaty kredytu w pierwszych 10 latach gwarantuje Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe – dlatego kredyt jest nazywany „bezpiecznym”.

Po upływie 10 lat i spłacie 120 rat ze wsparciem państwa kredytobiorca będzie musiał płacić ratę zgodnie z aktualnym poziomem oprocentowania stosowanym przez bank. Dlatego banki, dokonując oceny zdolności kredytowej kandydatów do skorzystania z kredytu 2%, będą brały pod uwagę cały okres spłaty. Przewidziano również dodatkowe mechanizmy zapewniające pomoc w przypadku nadmiernego obciążenia ratą po zakończeniu okresu wsparcia – np. możliwość wydłużenia okresu kredytowania o 5 lat.

Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z kredytu na 2%? Kryteria przystąpienia do programu są związane m.in. z wiekiem kredytobiorcy. Bezpieczny Kredyt 2% jest dostępny tylko dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia. W przypadku małżeństwa lub partnerów, którzy są rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Ponadto kredyt 2% może być przyznany tylko na zakup pierwszej nieruchomości. Oznacza to, że beneficjentami mogą być wyłącznie osoby, które nie mają (i nigdy nie miały) mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, (tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego nie miały prawa własności na wspomniane lokale). Jeśli kredyt biorą wspólnie małżonkowie, żadne z nich nie może być właścicielem nieruchomości. Rozdzielność majątkowa nie ma tu znaczenia. Jeśli jednak z kredytu 2% skorzysta singiel, a po paru latach wejdzie w związek małżeński z osobą będącą właścicielem mieszkania, zgodnie z ustawą nie straci prawa do dopłat.

Znaczenie ma również to, na co zostaną przeznaczone środki z kredytu 2%. Dopłata do kredytu hipotecznego będzie dostępna tylko dla osób chcących dokonać zakupu:

  • mieszkania z rynku pierwotnego,
  • mieszkania z rynku wtórnego,
  • domu z rynku wtórnego,
  • działki budowlanej z zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

Ponadto kredyt będzie można uzyskać na dokończenie istniejącej budowy.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o powierzchnię domu lub mieszkania, czy też cenę w przeliczeniu na 1 m2. Ustalono jednak maksymalne limity wysokości kredytów 2% na pierwsze mieszkanie, które wynoszą:

  • 500 tys. zł – dla singla przystępującego do programu;
  • 600 tys. zł – dla małżeństwa lub rodziców z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem;
  • 150 tys. zł – na dokończenie budowy domu budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;
  • 100 tys. zł – na dokończenie budowy domu budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Warto również wiedzieć, że bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony tylko wtedy, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie jest również możliwe wzięcie innego kredytu hipotecznego podczas korzystania z kredytu 2%. Całość kredytu wziętego na zakup nieruchomości musi się zatem zamknąć w wymienionych wyżej kwotach.

Bezpieczny Kredyt 2%, poza dopłatą od państwa, nie różni się znacząco od innych kredytów udzielanych przez banki komercyjne. W związku z tym, jak każdy kredyt hipoteczny, wymaga wniesienia wkładu własnego (w wysokości ustalanej przez bank). Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych. Wkład własny nie musi mieć jednak postaci pieniężnej (może to być np. działka własnościowa).

Przewiduje się również możliwość połączenia Bezpiecznego Kredytu 2% z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, ale szczegóły nie są jeszcze znane.

Program kredytów z oprocentowaniem 2% to odpowiedź na zmniejszoną w wyniku wysokich stóp procentowych zdolność kredytową Polaków. Cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych osób. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak wysokie będą marże i prowizje banków udzielających kredytów 2%, co utrudnia ocenę opłacalności tego rozwiązania. Jeśli jednak planujesz w najbliższym czasie zakup pierwszej nieruchomości, z całą pewnością warto śledzić doniesienia w sprawie kredytu 2%.

Zostaw kontakt

    Masz pytania? Zadzwoń do nas!