Inwestycje

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego. Inwestycje dzielimy na inwestycje w kapitał trwały, oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały są to inwestycje mieszkaniowe (zakup mieszkań i bloków mieszkalnych niezależnie od podmiotu nabywającego) oraz inwestycje nie mieszkaniowe, gdzie wchodzą pozostałe zakupy przedsiębiorstw niepowiększające zapasów.

Dzięki korzystnemu finansowaniu – z nami rozwiniesz swoją firmę.